Programy profilaktyczne: Darmowe badania prenatalne w Krakowie

Programy profilaktyczne: Darmowe badania prenatalne w Krakowie
Październik 27 16:25 2018 Drukuj artykuł

Krakowski NFZ realizuje program darmowych badań prenatalnych, który obejmuje testy biochemiczne oraz USG. Aby zakwalifikować się do badań należy spełnić przynajmniej jeden warunek z listy podanej przez NFZ.


Testy biochemiczne pozwalają na wczesną identyfikację ryzyka wad, natomiast USG jest pomocne w rozpoznaniu wad płodu. Ryzyko wzrasta wraz z wiekiem ciężarnej. Ustalenie ewentualnych wad rozwojowych znacznie wpływa na bezpieczeństwo prowadzonej ciąży (lekarz prowadzący może np. wdrożyć leczenie jeszcze w czasie życia płodowego), jak również daje rodzicom czas na przygotowanie się i zorientowanie w proponowanej specjalistycznej opiece nad już narodzonym dzieckiem.

Które panie mogą wziąć udział w programie? Konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

– ukończony co najmniej 35. rok życia,
– wystąpienie aberracji chromosomowych w poprzedniej ciąży,
– wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej albo ojca dziecka,
– wystąpienie zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową,
– nieprawidłowe wyniki przeprowadzonych wcześniej badań (USG lub badań biochemicznych).

Podczas zgłaszania się konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego. Dokumentacja powinna zawierać informację o wskazaniach do objęcia programem, opis nieprawidłowości oraz wyniki badań. Ze skierowaniem należy zgłosić do jednej z poniższych placówek:

Promed P. Łach R. Głowacki Spółka jawna
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
ul. Rozrywka 24A, 31-419 Kraków-Śródmieście
Telefon do rejestracji: 124 111 205
Telefon: 124 111 205

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA I PATOLOGII CIĄŻY
ul. Kopernika 23, 31-531 Kraków-Śródmieście
Telefon do rejestracji: 124 248 503
Telefon: 124 247 000

„Semedica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
ul. Rozrywka 24a, 31-419 Kraków-Śródmieście
Telefon do rejestracji: 733 100 105
Telefon: 733 100 105

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
PORADNIA GENETYCZNA
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków-Podgórze
Telefon do rejestracji: 126 582 011
Telefon: 126 582 011

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
LABORATORIUM CYTOGENETYKI I GENETYKI MOLEKULARNEJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków-Podgórze
Telefon do rejestracji: 126 582 011
Telefon: 126 582 011

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
PRACOWNIA IZOTOPOWA
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków-Podgórze
Telefon do rejestracji: 126 582 011
Telefon: 126 582 011

Volumed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
ul. Zdrowa 1/3, 31-216 Kraków-Krowodrza
Telefon do rejestracji: 695 490 400;123 537 223
Telefon: 695 490 400;123 537 223  Kategorie: