niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaUrzędoweMam sprawę w sądzie. Akt Własności Ziemi. Cześć VI

Mam sprawę w sądzie. Akt Własności Ziemi. Cześć VI

Akt Własności Ziemi. W ostatnim wpisie opisaliśmy samą ustawę, która obowiązywała tylko jeden dzień. Teraz zajmiemy się rozwinięciem tematu Aktu Własności Ziemi czyli AWZ’em.

Dla każdej nieruchomości zakłada się księgę wieczystą, pomimo to rolnicy po otrzymaniu Aktu Własności Ziemi, niejednokrotnie zaniedbywali takich formalności, uznając za zbyteczne w sytuacji, gdy nabytej ziemi sprzedawać nie zamierzali. Prawo nie wymaga bowiem by nieruchomość, która nie jest przedmiotem obrotu, posiadała księgę wieczystą.

Obecnie również nie musisz posiadać księgi wieczystej.

Ustawa z 1971 r. została uchylona w 1982 r. (Dz.U. z 1982 nr 11 poz. 81), ale pozostała w mocy nabyta na jej podstawie własność nieruchomości oraz wszystkie związane z tym nabyciem skutki prawne wymienione w art. 5, 6 i 8 – 11 tej ustawy.

Księgę wieczystą na podstawie AWZ można założyć nawet w obecnych czasach, jak również sprzedać nieruchomość nie posiadając założonej księgi wieczystej. Wystarczy okazać notariuszowi oryginalne, prawomocne i wykonalne Akty Własności Ziemi. Jest to najmocniejszy tytuł własności, ponieważ aktualnie nie ma przepisów, na podstawie których można byłoby żądać unieważnienia lub sprostowania tego dokumentu. (zdarzało się bowiem że taki AWZ otrzymały osoby nieuprawnione)

Nabywca nieruchomość bez księgi wieczystej, powinien też sprawdzić, czy w dacie 4 listopada 1971 r. rolnik był w związku małżeńskim, ponieważ często wydawano AWZ tylko na jednego z małżonków, a nabyta w ten sposób własność, wchodziła w skład wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeżeli jeszcze żyją właściciele, to można bez obawy dokonać transakcji na podstawie samego Aktu Własności Ziemi. Konieczne jest jednak sprawdzenie stanu faktycznego, jeżeli są spadkobiercy takiej nieruchomości. Może się okazać, że spadkobiercy jednej ze stron próbują sprzedać nieruchomość na podstawie Aktu Własności Ziemi, wystawionego personalnie na członka ich rodziny, jednak prawo własności dotyczy również współmałżonka osoby, na którą akt ten został wystawiony. Oznacza to, że spadkobiercami są również osoby z drugiej gałęzi rodziny.
Taka sytuacja dotyczy osób, które po śmierci rodziców nadal zamieszkują nieruchomość razem i nie przeprowadziły działu spadku.

Pamiętaj, że Akt Własności Ziemi to najważniejszy dokument i niepodważalny.

Wpisy o tematyce prawnej, nie są porada prawną! Są jedynie wnioskami wyciągniętymi podczas wieloletnich batalii sądowych oraz wskazówkami, które mogą się przydać innym, podczas ich prywatnych postępowań sądowych.

Cdn.

Źródła ustawy:
Isap.Sejm.GOV.plDz.U. 1971 nr 27 poz. 250 – Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Mam sprawę w sądzie. Akt Własności Ziemi. Cześć V
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments