niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaUrzędoweMam sprawę w sądzie. Chciałbym pozwać prokuratora lub sędziego. Część III

Mam sprawę w sądzie. Chciałbym pozwać prokuratora lub sędziego. Część III

Rozpocznę i nawiążę od popularnego ostatnio wątku, w którym przedsiębiorcy próbowali pozwać Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia.

„.. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k, wobec stwierdzenia, że sprawcy nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych ..” – to ostatnio spotykany w sieci fragment odmowy wszczęcia śledztwa, za bezprawne zamknięcie gospodarki.

Jak wiemy politycy chronieni są immunitetem i nie mogą być oskarżania ani pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli ten immunitet posiadają i nie zostali go pozbawieni.
Nie można na nich złożyć doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ponieważ skończy się to zapewne taką właśnie odpowiedzią, jak: „.. nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. ..”

Jeśli chodzi o prokuratorów i sędziów, również chroni ich immunitet i jeśli nie ma zgody określonego gremium na wycofanie immunitetu, sprawa zostanie umorzona.

Wiele osób się zastanawia dlaczego tak jest i czy w ogóle można wnieść pozew przeciwko takim osobom, skoro immunitet nie pozwala na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

Z pomocą przychodzi nam: ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA.

Jeżeli zaniechanie podjęcia czynności, naraża na szkodę a czyn zaniechania wypełnia znamiona czynu zabronionego, funkcjonariusz publiczny, przez zaniechanie podjęcia czynności, narażając na szkodę podlega odpowiedzialności cywilnej, której odpowiedzialność cywilna za szkodę, przedawnia się po 20 latach.

Nie chroni go wtedy immunitet, bo immunitet nie chroni w sprawach cywilnych!

Odpowiedzialność deliktowa (łac. ex delicto – z czynu niedozwolonego)

Zatem jeżeli ktoś chce pozwać osobę chronioną immunitetem, najlepiej nie korzystać z drogi karnej, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy zawiadomień o popełnieniu przestępstwa.
W Polsce mało kiedy zdarza się pozbawienie immunitetu. Nie liczyłbym na to. Najlepiej pozwać polityka, prokuratora czy sędziego z art. 417 kodeksu cywilnego w związku z art. 442, § 2 kodeksu cywilnego.

W sytuacji odpowiedzialności deliktowej, sąd cywilny „jakby” zamienia się w sąd karny i rozpoznaje pod kątem czynów zabronionych, opisanych w kodeksie karnym.

Przykładem jest: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2020 r. IV CSK 538/18 – Ustalanie popełnienia przestępstwa przez sąd cywilny. Jest to najbardziej treściwy wyrok pokazujący, jak dochodzić ODSZKODOWAŃ z DELIKTU.

Artykuły z kodeksu cywilnego

Artykuły: Art. 417. [Czyny niedozwolone]
§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Art. 442 § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Artykuł nie jest formą pomocy prawnej, nie stanowi ścisłej porady prawej, zgodnej z opisaną w literaturze interpretacją przepisów prawa. Ma on jedynie podpowiedzieć, w którym kierunku należy przedsięwziąć kroki, aby móc w pełni skorzystać z możliwości polskiego prawa.

Nie zapominajcie również o dobrach osobistych, bo to potężne narzędzie. Mało kto powołuje się na dobra osobiste.

Źródła: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2020 r. IV CSK 538/18 Ustalanie popełnienia przestępstwa przez sąd cywilny
Odpowiedzialność deliktowa
Odpowiedzialność deliktowa. Na czym polega?
Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK – fragment książki autorów: dr SSR Sławomir Buczma, Michał Hara, dr SSO Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski, Andrzej Milewski, dr Tomasz Ostropolski
Premier Morawiecki i Minister Zdrowia nie podlegają orzecznictwu polskich sądów karnych
Dobra osobiste

Mam sprawę w sądzie. Wyroki Sądu Najwyższego. Część IIMam sprawę w sądzie. Komunikacja z urzędami z użyciem poczty elektronicznej. Nie dostaliśmy pańskiej korespondencji i co nam pan zrobisz? Część IV.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments