niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaKrakówInwestycje - technologieMieszkanie za remont to zmodyfikowana kontynuacja wcześniejszych projektów

Mieszkanie za remont to zmodyfikowana kontynuacja wcześniejszych projektów

Gmina Miejska Kraków wdraża kolejny program pomocy osobom, które nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie. Od 12 lat realizowane były projekty pomocy lokatorom, jednak nie cieszyły się one zbytnim zainteresowaniem. Z tego powodu GMK postanowiło zmienić formę, czego efektem jest projekt „Mieszkanie za remont”. Zainteresowane osoby będą miały 12 miesięcy na remont mieszkania, które będą mogły wynajmować od gminy. Umowa wynajmu będzie na czas nieokreślony.

Program dotyczy osób, które nie są w stanie zakupić mieszkania z własnych oszczędności a ich zarobki nie pozwalają na wzięcie kredytu mieszkaniowego. Osoby takie muszą wykazać, że są w stanie zrealizować remont i będą w stanie opłacać wynajmowane mieszkanie.

Dokładne kryteria zostały zawarte w regulaminie określającym tryb wyłonienia najemców w ramach projektu „Mieszkanie za remont”. Zainteresowani znajdą ten regulamin w załączniku do Uchwały nr 4 do UCHWAŁY NR XXX/794/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 21.04.2022r. poz. 2980).

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Cytat: „.. Po przeprowadzeniu na koszt wnioskodawcy remontu pustostanu w ramach programu „Mieszkanie za remont” lokal wynajmowany jest na czas nieoznaczony. Stawka czynszu za 1m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną w oparciu o Zarządzenie nr 2864/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2019r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miejskiej Kraków z późn. zm. Obecnie stawki czynszu mieszczą się w przedziale od 4,90 zł/m2 – 12,52 zł/m2. ..”

Źródła i więcej informacji:

Źródło zdjęcia: Unsplash.comlicencjaautor

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments