niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaRegionalneBolesławiecOddech ulgi. Obwodnica Bolesławia coraz bliżej

Oddech ulgi. Obwodnica Bolesławia coraz bliżej

To było wspólne życzenie mieszkańców i władz. Wspólny plan i wspólna walka o oddech ulgi. Bo w przypadku Bolesławia powstająca obwodnica będzie takim właśnie oddechem ulgi. Jeśli przypomnieć, że została ona wpisana do dokumentów planistycznych już w 1986 roku, stanie się jasne, dlaczego ta inwestycja jest tak ważna i tak bardzo wyczekiwana.

Dziś teren budowy powstającej obwodnicy Bolesławia odwiedzili: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele władz samorządowych: starosta olkuski Bogumił Sobczyk i wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, a także dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

Wyprowadzić ruch ciężarowy z centrum Bolesławia

– Obwodnica Bolesławia staje się faktem. To przykład inwestycji, która wyrosła z potrzeb mieszkańców i będzie im służyć. Wspólnie robiliśmy wszystko, aby ten projekt w końcu – po tylu latach – doprowadzić do tej fazy. Właśnie po to rząd Premiera Mateusza Morawieckiego stworzył Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, aby takie inwestycje, które tak długo pozostawały w sferze planów, mogły przechodzić do sfery realizacji. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to realne wsparcie dla samorządów. Inwestycje, które są realizowane dzięki tym środkom, przekładają się na poprawę jakości życia naszych Mieszkańców. Wyraźnie widać to na przykładzie obwodnicy Bolesławia, która wyprowadzi ciężki ruch z centrum miejscowości, a także otworzy nowe tereny inwestycyjne. To dla mieszkańców będzie prawdziwy oddech ulgi, a zarazem szansa na nowe miejsca pracy – podkreśla wiceminister Jacek Osuch, poseł ziemi olkuskiej.

– To jedno z najważniejszych zadań realizowanych w powiecie olkuskim z wykorzystaniem rządowego wsparcia i jednocześnie odpowiedź na wieloletnie oczekiwania mieszkańców nie tylko Bolesławia, ale także Bukowna. Dzięki 6 mln złotych przekazanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, uda się odciążyć te miejscowości od ruchu ciężarowego, a tym samym zapewnić większy spokój i bezpieczeństwo lokalnej społeczności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wspólna praca nad rozwiązaniem

– Kiedy pierwszy raz usiedliśmy z Panem Wójtem Krzysztofem Dudzińskim do rozmów o obwodnicy, wydawało się to nierealne. Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że inwestycja staje się faktem. Dzięki wsparciu Pana Ministra Jacka Osucha, Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i osobistej determinacji Pana Wójta gminy Bolesław, pierwsza obwodnica w historii powiatu stanie się faktem. Oddanie tej inwestycji usprawni ruch komunikacyjny w gminie Bolesław, spowoduje, że atrakcyjność regionu niewątpliwie wzrośnie, ale co najważniejsze dla mieszkańców gminy Bolesław i powiatu olkuskiego – cały ruch z centrum Bolesławia zostanie wyprowadzony, a komfort życia mieszkańców na pewno się poprawi – mówi starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

– Temat konieczności budowy drogi, która znacznie zmniejszyłaby natężenie ruchu, szczególnie ciężarowego, w centrum Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówce”, ułatwiłaby dojazd do firm w Bukownie bez stwarzania uciążliwości dla mieszkańców Bolesławia oraz odblokowałaby nowe tereny inwestycyjne w Gminie Bolesław, był podejmowany wielokrotnie – przypomina wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński

4 lipca 2019 roku doszło do zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Zarządem Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, Starostą Powiatu Olkuskiego a Wójtem Gminy Bolesław. Na jego podstawie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej drogi (łączącej ul. Główną w Bolesławiu – okolice skrzyżowania z ul. Kluczewską, z ulicą Kolejową w Bukownie – w okolicach strefy aktywności gospodarczej). Podjęto wówczas decyzję, że nowo projektowana droga będzie kategorii powiatowej.

Razem jesteśmy silniejsi. Środki na inwestycję

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w przypadku wielu inwestycji stał się narzędziem, dzięki któremu udało się zrealizować inwestycje, które od wielu lat czekały na swoją kolej. Z drugiego naboru w 2020 roku gmina Bolesław pozyskała na inwestycję pod nazwą „Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie gminy Bolesław” 6 mln zł. Środki te zostały następnie przekazane na rzecz powiatu olkuskiego, który prowadzi inwestycję, jako dotacja i wkład gminy w realizację projektu.

– To przykład projektu w imię zasady: „Razem jesteśmy silniejsi” – dobrej współpracy administracji rządowej i samorządowej, a także dobrego i konstruktywnego współdziałania samorządów różnych szczebli. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że obwodnica Bolesławia ma znaczenie dla całego regionu. To kwestia nie tylko komfortu codziennego korzystania z dróg, ale nade wszystko bezpieczeństwa wszystkich ich użytkowników. Dlatego też wspólnie z Ministrem Jackiem Osuchem dokładaliśmy wszelkich starań, aby wesprzeć jej realizację – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Inwestycja będzie kosztować, wraz z nadzorami: inwestorskim i autorskim, 7 512 007,38 zł. Brakującą kwotę Gmina Bolesław zabezpieczyła stosowną uchwałą. Pochodzi ona z niezaangażowanych wolnych środków budżetowych – mówi wójt gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Prace trwają

– Umowę na realizację inwestycji podpisano w październiku 2021 roku, z terminem realizacji do października 2022 roku. Długość budowanej drogi to ok. 2 km od skrzyżowania ul. Kluczewskiej i Głównej w Bolesławiu do Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie. Wartość robót to kwota niespełna 7,5 mln zł. Do dziś wykonano wycinkę drzew z karczowaniem pni, przepusty drogowe DN1200 w km 0+157,00, DN1000 w km 1+597,76 oraz DN 1200 w km 0+723,75. Aktualnie na całym odcinku są realizowane roboty ziemne – opisuje dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu Paweł Pacuń.

Inwestycja obejmuje także budowę skrzyżowania zwykłego z ul. Parkową, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu z ul. Kolejową w Bukownie, budowę poboczy, rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz zjazdów publicznych1.

Inwestycje lokalne, czyli inwestycje blisko ludzi

– Łącznie do gminy Bolesław z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiła kwota 14 572 166 zł (w ramach wszystkich naborów). Katalog inwestycji, które otrzymały dofinansowanie, to nie tylko te związane z infrastrukturą drogową, ale także szereg innych, służących mieszkańcom, jak termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej czy modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Rządowe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w powiecie olkuskim zostały przeznaczone również na rozwój sieci kanalizacyjnej czy gruntowną modernizację obiektów użyteczności publicznej. Np. w Kluczach RFIL to budowa nowoczesnej i w pełni funkcjonalnej hali sportowej. Do tej pory Mieszkańcy gminy nie mieli takiego obiektu. RFIL to też m.in. stworzenie trasy pętli ścieżki rowerowej prowadzącej do tzw. „Róży Wiatrów” przez teren Pustyni Błędowskiej oraz wytworzenie infrastruktury towarzyszącej dla potrzeb rowerzystów, a także budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze” w Olkuszu wraz z zapleczem sędziowskim. Bo inwestycje lokalne to zadania bliskie mieszkańcom Małopolski i realnie wpływające na jakość ich życia – podkreśla wiceminister Jacek Osuch. 

– Warto też przypomnieć o zadaniach, które w powiecie olkuskim udało się zrealizować dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Łącznie to niemal 77,2 mln złotych z wszystkich dotychczasowych naborów, w tym prawie 41 mln zł z ostatniego naboru na rok 2022. A wśród inwestycji także takie projekty drogowe, które przyniosą oddech ulgi mieszkańcom. Tylko na budowę wiaduktu w Bukownie przeznaczyliśmy kwotę prawie 24 mln zł, aby i ta inwestycja – równie wyczekiwana jak obwodnica Bolesławia – stała się w końcu faktem – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Więcej o historii projektu: O nowo budowanej obwodnicy Bolesławia

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Źródła:
24.05.2022 – Malopolska.uw.gov.pl – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – nadesłane z Biura Wojewody – Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments