niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaUrzędowe99 dni walki, 99 dni sztafety dobra i solidarności

99 dni walki, 99 dni sztafety dobra i solidarności

Mija sto dni od rozpoczęcia przez Federację Rosyjską agresji zbrojnej na Ukrainę. Sto dni bohaterskiej walki Ukraińców o swój dom, o prawo do niezależności, o wolność. Sto dni solidarności, którą pokazują Polacy w tak wielu wymiarach. Małopolska jest z Ukrainą przez ten cały czas, każdego dnia. I właśnie Małopolska jest stawiana za wzór systemowej pomocy, która została przygotowana w naszym województwie. Dziękuję za tę sztafetę dobra, w której każdy element, każdy gest, każdy uczestnik jest nieoceniony – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przede wszystkim zapewnić bezpieczne schronienie

Małopolska jest jednym z województw, do których przybyła największa liczba uchodźców. Według niektórych szacunków może to być nawet 250 tys. osób.

W ramach działań wspierających – koordynowanych przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę – we współpracy z samorządami została utworzona baza miejsc noclegowych dla uchodźców.

Wydatki na pomoc Ukrainie dla jednostek samorządowych

Aktualnie miejsc tych jest ponad 31 tysięcy. Znajdują się one w obiektach turystycznych, domach parafialnych, remizach itp. Liczba uchodźców, którzy korzystają z tego systemowego zakwaterowania, w ostatnim okresie zmniejszyła się do 22 tys., podczas gdy w połowie maja wynosiła 24 tys.

Na bieżąco reagowaliśmy na pojawiające się potrzeby. Wobec sygnałów o tym, że mogą być konieczne relokacje ze względu na rozpoczynający się sezon turystyczny, podjąłem decyzję, że w Kościelisku, w Ośrodku Wczasowym Siwarna, zostanie uruchomionych 200 miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Koszty uruchomienia Ośrodka zostaną pokryte z budżetu Wojewody Małopolskiego. Aktualnie jest tam ok. 60 osób. Dla wsparcia punktu recepcyjnego na krakowskim dworcu PKP uruchomiłem punkt recepcyjny w Zabierzowie, na terenie kompleksu Eximius Park, gdzie przebywało nawet prawie 70 osób – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ogromnym przedsięwzięciem logistycznym było przygotowanie punktu recepcyjnego na peronie Linii Hutniczej Szerokotorowej w Olkuszu. Peron ten, dotychczas nieczynny, został w ciągu kilkudziesięciu godzin zmodernizowany, a dzięki współpracy z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim w jego pobliżu wybudowaliśmy miasteczko namiotowe, a potem profesjonalny pawilon. W ciągu kilku dni miejsce to stało się przystanią dla 11 tysięcy Ukraińców, a na peronie zatrzymał się najdłuższy w historii PKP pociąg składający się z 20-wagonów. Nie sposób wymienić wszystkich działań, które podjęliśmy. Ale jedno trzeba powiedzieć: zdaliśmy egzamin, jako państwo, jako sąsiedzi, jako obywatele. Zapewniliśmy bezpieczne schronienie ludziom, którzy uciekali przed bombami. I to było najważniejsze – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Numer PESEL

Wielkim wyzwaniem było uruchomienie systemu nadawania numerów PESEL. Dotychczas w całej Polsce nadano ich 1 144 190. Małopolska jest pod tym względem na czwartym miejscu (po województwach: mazowieckim, dolnośląskim i śląskim).

We wszystkich gminach w Małopolsce o numer PESEL wystąpiło 114 245 Ukraińców, przy czym trzeba powiedzieć, że liczba ta w ostatnim okresie utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie (do 3 kwietnia wynosiła 64 507, a do 2 maja: 105 253).

Najwięcej numerów PESEL nadano w Krakowie (ok. 28 tys.), Krynicy-Zdroju (ponad 2,4 tys.) Skawinie (ok. 2,2 tys.) i w Myślenicach oraz Wieliczce (po ponad 1,9 tys.).

Prawie 46% wszystkich wniosków o numer PESEL w Małopolsce złożyły kobiety w wieku 18-65 lat. Ok. 44% to wnioski dotyczące osób niepełnoletnich.

– Największym małopolskim punktem nadawania numerów PESEL jest Tauron Arena. Dla wsparcia samorządu oddelegowaliśmy blisko 70 pracowników administracji rządowej: KRUS, ARiMR, KAS. Do realizacji zadań z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów małopolskie gminy otrzymały niezbędny sprzęt informatyczny, w tym między innymi: 172 zestawy do obsługi stacjonarnej, 90 zestawów do obsługi mobilnej, 152 drukarki, 168 skanerów odcisków palców, 50 czytników kart kryptograficznych. Łącznie to około 1,3 tys. sztuk sprzętu – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Bilans pomocy rządowej

260 782 664,99 zł – to kwota, która dotychczas została w Małopolsce przeznaczona na pomoc uchodźcom z budżetu państwa i Funduszu Pomocy. Większą część tej kwoty stanowią środki, które za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazaliśmy samorządom – prawie 253 mln zł, w tym niemal 116 mln zł na zakwaterowanie systemowe, prawie 96 mln zł na zakwaterowanie w mieszkaniach prywatnych („40 zł”), świadczenie 300 zł – ponad 31 mln zł czy nadawanie numerów PESEL – ponad 3,6 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Środki z budżetu państwa i Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w Małopolsce

Armia wolontariuszy

Szeroko współpracujemy też z organizacjami pozarządowymi. W ramach 10 umów z 9 NGO przekazaliśmy dotychczas kwotę 926 875,63 r. zł (łączna wartość umów to 1 349 213 zł).

W ramach tych umów realizowane są działania związane np. z koordynacją zbiórek żywności czy świadczeniem usług informacyjnych oraz zwiększaniem kompetencji językowych i społecznych. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się w tę sztafetę pomocy. Małopolska może liczyć na 8 tys. harcerzy zawsze chętnych pomóc, a armia wszystkich wolontariuszy, którzy zaangażowali się dotychczas w szereg różnych działań pomocowych, jest znacząco większa. Dziękuję wszystkim fundacjom i podmiotom prywatnym, z którymi nawiązaliśmy współpracę. To dzięki nim chociażby w punkcie recepcyjnym w Zabierzowie udało się wyposażyć fantastyczną bawialnię dla dzieci czy pokój dla matek, a osobom opuszczającym punkt przekazujemy swego rodzaju wyprawkę – pakiet niezbędnych rzeczy potrzebnych w dalszej drodze. Dziękuję wszystkim, którzy pokazali gotowość do niesienia pomocy – gotowość bardzo konkretną i potwierdzaną przez wszystkie z tych 99 dni – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Źródło, treść, zdjęcie:
02.06.2022 – Malopolska.uw.gov.pl – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – nadesłane z Biura Wojewody – Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments